در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 26 مهر 1396

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در آموزشکده فنی وحرفه ای دختران ارومیه

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در آموزشکده فنی وحرفه ای دختران ارومیه شنبه مورخ 96/6/25 آغاز وتا آخروقت اداری  چهارشنبه مورخ  96/6/29 ادامه خواهدداشت .

نظرات کاربران