در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 26 مهر 1396

اردوی زیارتی - ورزشی با حضور دانشجویان آموزشکده فنی وحرفه ای دختران ارومیه

     به مناسبت ماه محرم     ، چهارشنبه  19 مهرماه آ موزشکده فنی وحرفه ای دختران ارومیه  اردوی یک روزه زیارت امامزاده غریب حسن را با 28 نفر از دانشجویان  با همراهی مسئول فرهنگی برگزار نمود . زیارت کنندگان با قرائت زیارت عاشورا ودعای دسته جمعی خواستار موفقیت و سلامتی برای همگان شدند.

در جهت ایجادنشاط وسلامتی نیز  مسابقه ورزشی دارت در محوطه  امامزاده برگزارگردید. 

نظرات کاربران