در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 26 مهر 1396

حضور سرپرست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در استان آذربایجان غربی،

در پی تشریف فرمایی سرپرست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به استان آذربایجان غربی، رییس آموزشکده در جلسه ای که با حضور ایشان و رؤسای دانشگاههای استان ترتیب یافته بود، ضمن بیان جایگاه دانشگاه فنی و حرفه ای به ویژه دختران ارومیه، تقاضای توجه و حمایت سرپرست محترم علوم را به ویژه در راستای حل معضلات عمرانی خواستار شدند.

نظرات کاربران