در حال بارگذاری ...
شنبه 16 اسفند 1399
 • قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن 96 و قبل از آن

  قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن 96 و قبل از آن

  نحوه معرفی به استاد در ترم 982

  نحوه معرفی به استاد در ترم 982

  زمانبندی امتحانات معرفی به استاد 982

  زمانبندی امتحانات معرفی به استاد 982

  زمانبندی انتخاب واحد 982

  زمانبندی انتخاب واحد 982

  جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 98 (ترم 981)

  جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 98 (ترم 981)

  تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-99

  تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-99

  دانشجویان اعلام شده به آموزش مراجعه کنند

  دانشجویان اعلام شده به آموزش مراجعه کنند

  اطلاعیه مهم ترم 973(تابستانی)

  اطلاعیه مهم ترم 973(تابستانی)

  تجلیل از معاون آموزشی (رابط آموزش های آزاد ) آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه سرکار خانم ژاله رضایی از طرف رئیس مرکز آموزش های آزاد و خاص

  تجلیل از معاون آموزشی (رابط آموزش های آزاد ) آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه سرکار خانم ژاله رضایی از طرف رئیس مرکز آموزش های آزاد و خاص

  مقررات جلسات امتحانی ویژه دانشجویان

  مقررات جلسات امتحانی ویژه دانشجویان

  مقررات مهم آموزشی صفحه دو

  مقررات مهم آموزشی صفحه دو

  قابل توجه دانشجویان ورودی ...

  نحوه معرفی به استاد در ترم 982

  زمانبندی امتحانات معرفی به ...

  زمانبندی انتخاب واحد 982

  جدول زمانبندی انتخاب واحد ...

  تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-99

  دانشجویان اعلام شده به آموزش ...

  اطلاعیه مهم ترم 973(تابستانی)

  تجلیل از معاون آموزشی (رابط ...

  مقررات جلسات امتحانی ویژه ...

  مقررات مهم آموزشی صفحه دو